Krokom kan bättre

Vi har en bättre plan för Krokoms kommun. 

Vi vill starta ett offensivt och hållbart samhällsbygge och ge möjligheter till ökat bostadsbyggande runtom i kommunen, skapa mer attraktiva utemiljöer och långsiktiga lösningar vad gäller skolan och äldrevården.

I vårt budgetförslag för 2017 finns en rad satsningar för ett bättre Krokom med, bland annat:

  • Pilotprojekt 6-timmars arbetsdag

  • Stor satsning på upprustning av våra utemiljöer

  • Strategisk och långsiktig samhällsplanering

  • Återinrättande av Mötesverkstaden 

  • Avgiftsfri Kulturskola 

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid

  • Ekologisk och närproducerad mat

Läs mer: https://sikrokom.files.wordpress.com/2016/04/budget-2017-s-och-v.pdf

FRAMSIDA BUDGET